"Cseszt Regélő" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 8973 Csesztreg, Petőfi S. u. 2.
Iroda: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
Telefon-fax: (06 92) 551 874
E-mail: info@lentiterseg.hu
Aktuális hirdetés,
információ

banner felület
Feliratkozás hírlevélre
Név:

Lakcím:

Email:

Bizt. kód:

Írja be a kódot:
Referenciák

REFERENCIÁK MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

 

1. MOTIVÁCIÓS CSOPORTOS FOGLALKOZÁS

Célja, hogy segítse a munkát keresők munkavégzéssel kapcsolatos motivációjának felkeltését, erősítését és fenntartását ahhoz, hogy képes legyen visszakerülni és helytállni a munkaerőpiacon. Csoportos tréning formájában megvalósuló szolgáltatás, amely az egyén motivációs alapjának és életpálya szemléletének komplex felméréséből kiindulva fejleszti a munkát keresők kommunikációs nehézségeinek áthidalását és motivációját, elősegítve az elhelyezkedéshez szükséges pályakorrekció, képzés illetve egyéb szolgáltatásokban történő részvétel szükségességének feltárását. A szolgáltatáson keresztül megvalósított motivációfejlesztés nagy hangsúlyt fektet a belső és külső erőforrások kiaknázására, a támogatói körök átlátására, mozgatására a munkaerő-piaci helyzet javítása érdekében. Alanyai azok az aktív korú nem foglalkoztatott illetve nem tanuló személyek, akik alulmotiváltak a munka illetve a képzésbe lépés és munkaerő-piaci integrációjuk vonatkozásában, akiknek a szolgáltatás igénybevételét különböző szervezet vagy szolgáltató javasolja, mint ahogyan a szociális, gyermekvédelmi szervezet, munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezet, önkormányzati intézmények igazságügyi hivatal, pártfogói hivatal, büntetés-végrehajtási intézmények, szakképző, oktatási intézmények, civil szervezetek, ugyanakkor kérheti a munkát kereső is.

2. MUNKAKÖZVETÍTÉS

Olyan egyéni szolgáltatás, amely lehetőséget teremt a munkát keresők és az állást kínálók között a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrejöttében. Ennek érdekében a szolgáltató tájékoztatást nyújt a munkát keresőknek az üres álláshelyekről, illetve a munkáltatóknak, azok betöltésére javasolt személyekről, közöttük kapcsolatot kezdeményez, teremt és közreműködik eredményesség tételében. A szolgáltatás különösen ajánlott a munkavállalásra kész álláskeresőknek, legyen az munkanélküli vagy pályakezdő illetve a munkaerőigényt bejelentő foglalkoztatóknak. A munkavállalóknak nyújtott szolgáltatás: regisztráció az első interjú alapján, munkalehetőségek listázása, önéletrajz illetve motivációs levél közös igény szerinti aktualizálása, munkajogi tájékoztatás. Az egyén elvárásai szerint a munkahely kiválasztása lehet hagyományos vagy egyénre szabott közvetítés ugyanakkor öninformáló a világhálóról. A munkaadóknak nyújtott szolgáltatás: a meglévő ügyfelek készségeinek és kompetenciájának ismertetése, egyéni speciális szükségletek bemutatása, igénybe vehető kedvezmények illetve támogatások közvetítése, igények szerinti ügyfélkínálat bemutatása. A munkaadók elvárásainak megfelelő álláskereső kiválasztásához a szolgáltató feljegyzi a munkakörrel kapcsolatos követelményeket, feladatokat és elvárásokat, felkutatja az ezeknek megfelelő munkatárs jelöltet, akikkel személyes interjúkat bonyolít le, végül bemutatja a legesélyesebb pályázókat.

3. EGYÉNI IGÉNYEK ÉS SZÜKSÉGLETEK, EGYÉNI ÉLETCÉLOK FELMÉRÉSE

A szolgáltatás segíti az álláskeresők munkaerő-piaci belépését illetve visszalépését, a beilleszkedést segítő egyéni programok, fejlesztési tervek megalapozáshoz szükséges igény- és szükségletfelméréssel. Az egyéni fejlesztési terv az ügyféllel közösen készül, amelynek eredményeképpen az egyéni igények, szükségletek és életcélok felmérése alapján kirajzolódik a beavatkozási szükségleteket tükröző problématérkép és az erőforrástérkép, feltárva az egyén munkaerő-piaci előzményeit, szociális és mentális helyzetét, képzettségét, készségeit, külső kapcsolatrendszerére vonatkozó információkat, amelyek segítségével felépíthető egy sikeresnek ígérkező fejlesztési program. A szolgáltatás célcsoportja a nyilvántartásba vett aktív korú álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak, illetve a rehabilitációs járadékban részesülnek. Különösen ajánlott az aktív korú, nem foglalkoztatott emberek számára, akik helyi munkaerő-piaci körülményeiből, szociokulturális helyzetükből vagy egészségi állapotukból illetve fogyatékosságukból következő hátrányuk miatt intenzív fejlesztésre és együttműködésre szorulnak, hogy munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyei növekedjenek. A szolgáltatás tevékenysége az ügyfél és a szolgáltatást nyújtó szervezet közötti együttműködést alátámasztó megállapodással kezdődik, amely engedélyezi az úgynevezett diagnózis felállításához szükséges adatok begyűjtését beszélgetések, kérdőívek, interjú, segítő beszélgetések, tesztek és képesség felmérők módszereivel. Ezek hozzásegítenek az egyénnel kapcsolatos alapvető információk összegyűjtéséhez, szociális helyzetének leírásához, fizikai és pszichológiai állapotának felméréséhez, ugyanakkor képzettségének, képesítéseinek és munkatapasztalatainak feltárásához, készségeinek képességeinek, érdeklődésének, szükségleteinek, foglalkoztatási nehézségeinek, motivációjának felderítéséhez. Az előző munkaerő-piaci előélet és tapasztalatok alapján elkészül az egyéni életút térkép, a problémák alapján a problématérkép, majd a felmérések és erőforrások összegzése alapján pedig az erőforrástérkép. Az összesített információk segítségével feltárhatjuk a foglalkoztathatóság fontos szempontjait, a munkavállalás eredményessé tételének útján.

4. EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV

Segítségével növelhető a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyei. Az egyéni igények és szükségletek felmérésein keresztül megfogalmazott komplex problématérkép alapján elkészült cselekvési tervben, az ügyfél konkrét fejleszthető készségeiből és képességeiből kiindulva meghatározásra kerülnek azok a konkrét tevékenységek, amelyeket az álláskereső állapotának, körülményeinek és foglalkoztathatóságának javítása és fejlesztése érdekében el kell végezni, figyelembe véve a célok elérését gátló és segítő erőforrásokat, összhangot teremtve a kockázatok és az egyén reális céljai és elvárásai között. Az érintett célcsoport az aktívkorú, de nem foglalkoztatott egyének és ezen belül különösen érintettek azok, akik súlyos helyi munkaerő-piaci vagy saját körülményekből, illetve egészségi állapotukból vagy fogyatékosságukból következő hátrányuk miatt rászorulnak egy olyan intenzív együttműködésre, amely szükségessé teszi az egyéni fejlesztési terv elkészítését, amely a munkaerő-piaci elhelyezkedésének esélyeit növeli, ugyanakkor javítja az ügyfél állapotát és körülményeit. Az egyéni fejlesztési tervet, szakértő, vagy szakértői csoport készíti az ügyféllel és szükség esetén a vele szorosan együttműködőkkel (pl. családgondozó, közösségi gondozó, szociális munkás, pszichológus, mentor, stb.) közösen, amelyben az egyén reális céljai és elvárásai a döntőek. A módszer feltételezi az előző szolgáltatás elvégzését, vagyis az egyéni igények és szükségletek felmérését ugyanakkor tartalmazza a célkitűzések megállapítását, végül a cselekvési terv összeállítását, amely perspektívát nyújt az ügyfélnek a fejlesztési területek és ezek céljainak meghatározásában.

5. ESETMENEDZSER

A munkaerő-piaci integrációját célzó egyéni terv alapján dolgozik és fontos szerepet vállal az ügyfél elhelyezkedésében. A szolgáltatás menedzseli, motiválja, mozgatja és irányítja ügyfelét, ugyanakkor felügyeli a megfelelő szükséges intézkedések szervezését, irányítását és ellenőrzését, mozgósítva az egyéni külső és belső erőforrásait annak érdekében, hogy az egyéni tervben foglalt célok megvalósulhassanak. Célcsoportja az aktív korú álláskeresők, akik nem tanulnak. Különösen ajánlott azoknak a személyeknek, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, nincs szakképzetségük vagy ez már elavult, tartósan munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek, 50 év feletti munkát keresők, GYES-ről illetve GYED-ről visszatérők. A szolgáltatásba be lehet kerülni a munkaügyi kirendeltség vagy szociális munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezet vagy oktatási intézmény vagy akár a szolgáltató által javasolva, interjú illetve közvetítői beszélgetés alapján. Elsősorban azoknak ajánlott, akik kevésbé hatékonyan tudják menedzselni munkaerő-piaci előmenetelüket, a hátrányos időbeosztás és ügyintézés vagy előnytelen érdekképviselet miatt és rendelkeznek a munkaerő-piaci integrációt célzó egyéni tervvel amely rögzíti az elhelyezkedés érdekében tervezett lépéseket. Tevékenységei: az ügyfél helyzetének feltárása (alapadatok és egyéni terv), esetmenedzseri intézkedések szervezése, irányítása és ellenőrzése az ügyfél ügyeinek szociális és adminisztratív ügyeinek előmozdításában, bekapcsolása a munkaerő-piaci szolgáltatásokba ismeretátadással, motiválása saját fejlődése melletti elkötelezettsége és felelősségvállalása érdekében, támogatása önállóságának fejlesztésében, az eredmények áttekintése, elemzése és kiértékelése az ügyféllel tartandó rendszeres kapcsolattartás, együttműködés és utánkövetés mellett.

 

 

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0013
© 2010 Minden jog fenntartva ! · Cseszt Regélő Nonprofit Kft.