Cseszt Regélõ Nonprofit Kft.

"Cseszt Regélõ" Térségfejlesztési és Felnõttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Rövid bemutatkozás

A "Cseszt Regélõ" Kht.-t 2001-ben Csesztreg Község Önkormányzata azzal a céllal alapította, hogy a munkaerõ piacon hátrányos helyzetbe került rétegek, rehabilitációs foglalkoztatásra szorulók képzését, foglalkoztatását elõsegítse. A szervezet szociális tevékenységek folytatására, idõskorúak gondozására, és a kulturális örökség védelmére helyezte a hangsúlyt.

A 2006-ban elindított változások eredményeként a Kht. térségi feladatok ellátását tĂ»zte ki célul. A módosított alapító okiratban megfogalmazott cél, a vidéki térségek hátrányainak csökkentése érdekében a felzárkóztatáshoz szükséges programok, projektek elõkészítése, bonyolítása lett. A hátrányok leküzdésének továbbra is meghatározó eleme a foglalkoztatási szint növelése, a térség humánerõforrás potenciáljának emelése (különbözõ munkaerõ piacra visszasegítõ képzések szervezése).

A törvényi elõírásoknak megfelelõen a vállalkozás 2009-ben nonprofit Kft.-vé alakult.

Tevékenységi körök

Szervezeti felépítés

A szervezetet 2 fõs vezetés irányítja, akiknek a munkáját és a szervezet programjainak koordinálását a lenti telephelyen mĂ»ködõ iroda munkatársai segítik. Jelenleg 2 fõ dolgozik a "Foglalkoztatási együttmĂ»ködési megállapodás a Lenti Kistérségben" címĂ» programban. Kovács Tünde, szakmai vezetõként és paktummenedzserként, míg Fekete Nóra, paktumasszisztensként segíti a program projektmenedzserének munkáját.

A "Cseszt Regélõ" Nonprofit Kft. képviselõi:
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna, ügyvezetõ
Kovács Károly, ügyvezetõ, projektmenedzser

A "Cseszt Regélõ" Nonprofit Kft. irodjának további munkatársai:
Kovács Tünde, szakmai  vezetõ
Fekete Nóra, paktumasszisztens

Legfontosabb adatok

székhely címe: 8973 Csesztreg, Petõfi S. u. 2.
telephely címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.

irodánk címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
 


Az oldal nyomtatása