"Cseszt Regélő" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 8973 Csesztreg, Petőfi S. u. 2.
Iroda: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
Telefon-fax: (06 92) 551 874
E-mail: info@lentiterseg.hu
Aktuális hirdetés,
információ

banner felület
Feliratkozás hírlevélre
Név:

Lakcím:

Email:

Bizt. kód:

Írja be a kódot:
Ifjúsági Garancia Program – bérköltség támogatás

A kormány elindította a 25 év alatti munkanélküliek foglalkoztathatóságát segítő Ifjúsági Garancia Programot.

A projekt célja:
A fiatalok belépésének segítése a munka vagy a tanulás világába, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal, vállalva, hogy a munka vagy tanulás világába történő ajánlat megtételére meghatározott időn belül kerüljön sor a fiatal számára.

A projekt célcsoportja:
A 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó, a munkaügyi központban nyilvántartott, álláskereső fiatalok.

A projektben három féle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás:

1. „legfeljebb 90 nap” konstrukció
Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható a projektben bérköltség támogatás e projektben legfeljebb 90 napra. A támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a lehet.
Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a támogatás kezdő időpontját megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését eredményezze.
A legfeljebb 90 napos munkatapasztalat-szerzést követően adható még a maximum 12 havi bértámogatás is, a legfeljebb 8+4 havi konstrukcióban (tehát legfeljebb 8 havi 70%-os támogatás, további 4 havi támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel), de az alábbi legfeljebb 10+5, illetve 6+3 havi bérköltség támogatások nem.

2. „legfeljebb 10+5 havi”konstrukció
Programrésztvevő, a programba lépéskor ISCED 1-2 kategóriába tartozó (azaz alacsony iskolázottságú) fiatalok érdekében nyújtható csak, az alábbiak szerinti konstrukcióban, lehetőleg a maximális támogatási időtartamot célozva, s természetesen olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes (legfeljebb) 10+5=15 hónapra állapít meg kötelezettségeket (amennyiben a támogatás nem 10+5=15 hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni kell):

  • legfeljebb 10 hónapig: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, és
  • legfeljebb további 5 hónapig: támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszak felével megegyező időtartamban. (A továbbfoglalkoztatási kötelezettség végső dátuma nem nyúlhat túl a munkaerő-piaci program szakmai megvalósításának záró dátumán.)

Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a támogatás kezdő időpontját megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését eredményezze.
A munkatapasztalat-szerzést célzó legfeljebb 10+5 havi, illetve az alább ismertetett legfeljebb 6+3 havi bérköltség támogatás egymás után nem adhatók, illetve utánuk már nem adható a legfeljebb 8+4 havi bértámogatás sem.

 

3. „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció
A programrésztvevő, nem alacsony iskolázottságú fiatalok esetében nyújtható csak, az alábbi konstrukció szerint, lehetőleg a maximális támogatási időtartamot célozva, s természetesen olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes (legfeljebb) 6+3=9 hónapra állapít meg kötelezettségeket (amennyiben a támogatás nem 6+3=9 hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni kell):

  • legfeljebb 6 hónapig: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér — ISCED 3-8 kategóriába tartozók esetén a garantált bérminimum másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, és
  • legfeljebb további 3 hónapig: támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszak felével megegyező időtartamban. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség végső dátuma nem nyúlhat túl a munkaerő-piaci program szakmai megvalósításának záró dátumán.

A munkatapasztalat-szerzést célzó legfeljebb 6+3 havi, illetve a feljebb ismertetett legfeljebb 10+5 havi bérköltség támogatások egymás után nem adhatók, illetve egyikük után sem adható a legfeljebb 8+4 havi bértámogatás.

Mindhárom konstrukció esetében előírás:
Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a támogatás kezdő időpontját megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését eredményezze.
A munkaadónak vállalnia szükséges – annak érdekében, hogy a fiatal munkavállaló számára lehetőleg a teljes időszak rendelkezésére álljon a tapasztalatok megszerzésére –, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.


További tájékoztatásért forduljon a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához!

Forrás és bővebb információ:
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=GINOP
 

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0013
© 2010 Minden jog fenntartva ! · Cseszt Regélő Nonprofit Kft.