"Cseszt Regélő" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 8973 Csesztreg, Petőfi S. u. 2.
Iroda: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
Telefon-fax: (06 92) 551 874
E-mail: info@lentiterseg.hu
Aktuális hirdetés,
információ

banner felület
Feliratkozás hírlevélre
Név:

Lakcím:

Email:

Bizt. kód:

Írja be a kódot:
Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás

A Zala Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére, legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresők vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek számára.

A támogatás célja:
Legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A támogatás mértéke:
Legfeljebb 3 millió forint adható:

 • 2 millió Ft támogatási összegig 100%-ban vissza nem térítendő formában
 • 2 millió Ft-ot meghaladó támogatás esetén, a 2 millió Ft feletti támogatás-rész 50%-a kamatmentes visszatérítendő támogatásként kerül megítélésre.

Pályázaton részt vehet, aki

 1. a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően a járási hivatal által legalább 1 hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban/ellátásban részesül, és
 2. önmaga foglalkoztatását kizárólag
 • egyéni vállalkozás keretében, vagy
 • mezőgazdasági őstermelőként, vagy
 • új, induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként
 • már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással (amely társaság 2014. január 1. napja előtt létrehozott gazdasági társaság) a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként.

A támogatás keretében elszámolható költségek:

 • Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek, tenyészállatok stb.) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.
 • A vállalkozás beindításához szükséges - megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda stb.) a benne lévő használt használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint földterület (pl. mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához.
 • A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz.
 • Egyéb költségek (pl.: forgóeszköz, indulókészlet vásárlására a támogatott fejlesztési költség 25%-lehet maximum).
 • Az adásvételi szerződéssel igazolt beszerzések – ingatlanvásárlás kivételével – nem haladhatják meg az igényelt támogatási összeg 50%-át.

A támogatás nyújtásának feltételei:
A támogatás igénybevételéhez a pályázónak saját forrással kell rendelkezni. A saját forrás mértéke a beruházás költségének legalább 20%-a. Saját forrásként kizárólag készpénz, számlapénz (kizárólag a pályázó nevére kiállított, 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy banki igazolás) vagy bankbetét fogadható el, nem számolható el felvett hitel vagy egyéb állami támogatás.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. július 30. vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.

A pályázattal kapcsolatosan további információt kérhetnek:
Kalmárné Császár Gyöngyi
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44.
Telefon: 92/509-892,
E-mail: kalmargy@lab.hu

Forrás és bővebb információ:
http://zala.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=zala_palyazatok_20150630_3
 

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0013
© 2010 Minden jog fenntartva ! · Cseszt Regélő Nonprofit Kft.